TİKAD Kadın Girişimcilik Eğitimi temel girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra kadınların sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, hayatın her alanında toplumu dönüştürüp geliştirecek büyük bir güce sahip olduğu inancına dayalı olarak, girişimci kadınların iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmek, fırsatları görme becerisini güçlendirmek, değişimi kucaklayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için gerekli yetkinlikleri kazandırmak üzere adım atma, planları uygulayabilme ve fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak gerekli motivasyonu sağlayan bir eğitim modülüdür. Eğitimin içeriği şu şekilde özetlenebilir:

  • Fırsatları Görme Becerileri
  • İletişim ve Liderlik Becerileri
  • Harekete Geçme
  • Sürdürülebilirlik ve Adaptasyon

İş Geliştirme ve Planlama Eğitimleri 

Ağ Kurma ve İletişim Eğitimi

Girişimcilerin etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini sağlayarak, ortakları ve yatırımcılarıyla gerçekleştirecekleri iletişim kalitesini güçlendirmek, doğru mesajları yaratmak, sunum tekniklerini öğrenerek fikirlerini etkileyici şekilde sunmalarını sağlamak; networking nedir ne değildir, etkin network oluşturma, mevcut networklerini geliştirebilmeleri amaçlamaktadır.

Yeni Şirket Modelleri Eğitimi

Hangi şirket hangi girişim türü için uygundur, alternatif işletme modelleri nelerdir, yabancı sermaye için en uygun şirket tercihleri nelerdir, start-up ve büyük şirket farkları, avantajları ve dezavantajları konularını içermektedir. 

Fizibilite Etüdü Eğitimi

Girişimcilerin fikirleri veya yatırımları hakkında fizibilite raporlarının hazırlamaları kaçınılmaz bir hazırlık çalışmasıdır. Girişimcilerin fizibilite çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için farklı aşamaları bir arada etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Eğitim programı çerçevesinde sırasıyla; ekonomik araştırma, teknik araştırma, finansal araştırma, yasal araştırma ve örgütsel araştırma aşamaları hakkında bilgi verilecektir.  

Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Temel ekonomik kavramlar, iktisat metodolojisi, finansal plan hazırlama, ekonomik parametrelerin tanımlanması ve çözümlenmesi, finansal göstergeleri okuyabilme becerisi, bankacılık sisteminin işleyişi ve bütçe yönetimini kapsamaktadır. 

İş ve Ürün Geliştirme Eğitimi 

Eğitimin amacı ise girişimcilerin fikirlerini geliştirebilmeleri ve rekabet edilebilir bir fikre dönüştürebilmeleri, ürün sahibi girişimcilerin iş fırsatlarını görebilmeleri, mevcut fikirlerini geliştirebilmeleri, profesyonel iş şablonunun hazırlanması, işletme stratejilerinin belirlenmesi, kurumsal imaj yönetimi, marka yönetimi, firma ve sektör analizlerinin yapılması, pazarlamaya genel bakış, dijital pazarlama, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, ürün yönetimi, fiyatlandırma konularını içermektedir.

Hukuk Eğitimleri 

Fikri Sınai Haklar Eğitimi

Fikir ve proje sahiplerinin fikri mülkiyet haklarının korunması, fikirlerin tescillenmesi, telif haklarını kapsayan  eğitim programıdır.

Sözleşme Hukuku Eğitimi

Eğitim içerikleri; sözleşmede taraf edimleri, sözleşmenin ifası, sözleşmelerin feshi, sözleşmelerin sınıflandırılması, sözleşme özgürlüğü ve sınırları, sözleşmelerde temsil, sözleşmelerde değişiklik, sözleşme eklerinin hukuki değerleri, kullanım hakkı sözleşmeleri, sözleşme ile ilgili ihtar ve ihbarlarda usul olarak belirlenmiştir.

Patent Hukuku Eğitimi

Marka haklarının tespit edilmesi ve korunması, gizlilik sözleşmelerinin özellikleri, kullanım hakkı, tasarımların korunması ve faydalı model hukuku ve internet hukuku kapsamında işlenen alan isimlerinin tescilleri, bağlayıcılıkları ve online sözleşmeleri içermektedir. 

ETKİNLİK TAKVİMİNDEN HABERDAR OL

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ etkinlik takvimi güncel haberleri en hızlı şekilde almak için lütfen abone olun