Girişimciliğin gelişimi için beşeri sermayenin önemi dikkate alındığında, insan kaynaklarının etkin şekilde kullanımı büyük önem taşımaktadır. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de nüfusun yüzde 49,8’ini kadınların oluşturduğu görülmektedir. Ancak girişimcilik ekosistemi içerisinde kadınların faaliyetleri sınırlı kalmakta, girişimciliği desteklemek için kurulan merkezler içerisinde kadınların başvuru düzeyi yüzde 20’lerin üzerine çıkamamaktadır.

TİKAD’ın, bu sorunun temel nedenlerini ve girişimcilik ekosisteminde kadının yerini tespit etmek amacıyla 2017 yılında yaptığı araştırmanın sonuçları, kadın girişimcilerin önündeki en önemli sorunların mevcut girişimci sorunlarından farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kadın girişimciliğini önündeki en önemli sorunlar; kadınların vizyon olarak girişimciliğe kendilerini hazır hissetmemeleri, kişisel ve profesyonel sorumlulukları arasında yaşadıkları sıkışmışlıklar ve risk alma seviyelerinin istenen düzeye erişememesi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle girişimci kadınlara sunulan hizmetlerin teknik hizmetler kadar motivasyon ve zaman yönetimi gibi unsurları da içermesi gerektiği belirtilmiştir. 

Buradan hareketle kurulan merkezimizde verilecek olan TİKAD Mentörlük Modülü, girişimcilik sürecinde kadınların yaşadıkları spesifik sorunların çözümüne destek olacak ve motivasyonlarını arttıracak bir mentörlük programıdır. Program kapsamında, kadın girişimci adayı karsı karşıya kaldıkları sorunları, bu sorunların analizi, psikososyal ve kültürel güçlüklerin aşılması ve motivasyonlarının arttırılmasına yönelik koçluk seansları alabilecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİNDEN HABERDAR OL

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ etkinlik takvimi güncel haberleri en hızlı şekilde almak için lütfen abone olun